Nhạc Hàn -> Pop, rock... -> Bài hát mới được tải
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Tell Me You Love Me
Bolbbalgan4
3:21
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Red Planet (Hidden Track) (Single) (2016)
14.290
Hôm nay 10:20
2 Pretty Boy
2NE1
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Teddy; Album: The First Mini Album (2009)
16.976
Hôm nay 10:19
3 Blue Rose
Up10Tion
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Laberinto (EP) (2018)
94
Hôm nay 10:19
4 Starry Night
Mamamoo
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Kim Do Hoon (RBW); Park Woo Sang; Moonbyul; Album: Yellow Flower (EP) (2018)
6.580
Hôm nay 10:18
5 Be Your Summer
Fromm
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Where Stars Land (OST) (2018)
33
Hôm nay 10:18
6 First Sight
Heize
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: First Sight (Single) (2018)
188
Hôm nay 10:18
7 Starry Night
Jessica
4:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Jessica Jung; Henrik Nordenback; Lisa Desmond; Christian Fast; Henrik Nordenback; Album: My Decade (2017)
1.068
Hôm nay 10:17
8 White Noise
EXO
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: EX'ACT (Korean Version The 3rd Album) (2016)
3.499
Hôm nay 10:17
9 Dream Of You
Kim Yeon Woo
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Where Stars Land (OST) (2018)
31
Hôm nay 10:17
10 DNA
BTS
3:43
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Love Yourself: Her (2017)
463.698
Hôm nay 10:16
11 I Love You
Kim Bum Soo
4:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Uncontrollably Fond OST Vol.2 (2016)
2.693
Hôm nay 10:16
12 Falling In Love
Davichi
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside (OST) (2018)
179
Hôm nay 10:16
13 Mama
EXO-K
4:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Yoo Young Jin; Album: Mama (Korean Version) (2012)
7.872
Hôm nay 10:15
14 RBB (Really Bad Boy)
Red Velvet
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: RBB (EP) (2018)
2.673
Hôm nay 10:15
15 Monster
EXO
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: EX'ACT - The 3rd Album CD1 (2016)
34.487
Hôm nay 10:15
16 Tempo
EXO
3:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Don't Mess Up My Tempo (Regular) (2018)
7.260
Hôm nay 10:15
17 Me After You
Paul Kim
4:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Me After You (Single) (2018)
553
Hôm nay 10:15
18 Beautiful Moment
K.Will
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Beauty Inside OST Part.4 (Single) (2018)
328
Hôm nay 10:14
19 Lotto
EXO
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
LDN Noise; Album: Lotto (2016)
25.160
Hôm nay 10:14
20 Up & Down
EXID
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Shinsadong Tiger; Beom & Nang; LE; Album: Up & Down (Single) (2014)
43.535
Hôm nay 10:12
21 Rumor
H.I.N.P (Hot Issue Of Ntl. Producers)
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Produce 48 - 30 Girls 6 Concepts (EP) (2018)
2.833
Hôm nay 10:12
22 Eyes, Nose, Lips
Tae Yang
3:50
128kbps
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
12.388
Hôm nay 10:11
23 Fine
Taeyeon
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Voice (The 1st Album) (2017)
25.152
Hôm nay 10:11
24 Ko Ko Bop
EXO
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The War (2017)
50.782
Hôm nay 10:11
25 DDD
EXID
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Shinsadong Tiger; V!VE; LE; Album: Full Moon (EP) (2017)
42.891
Hôm nay 10:11
26 Face
NU'EST
3:41
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
NU'EST; Album: Face (2012)
76.933
Hôm nay 10:10
27 Only You
Kim Tae Woo
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Lovely Girl OST CD2 (2014)
10.761
Hôm nay 10:07
28 Fiancé
Mino
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: XX (2018)
3.032
Hôm nay 10:07
29 The Best Thing I Ever Did
Twice
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Year Of 'YES' (EP) (2018)
1.036
Hôm nay 10:06
30 This Love
Davichi
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Descendants Of The Sun OST Special Vol.1 (2016)
77.534
Hôm nay 10:05
31 Some
Soyou; Jungigo
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Some (2014)
33.649
Hôm nay 10:05
32 Only Then
Roy Kim
4:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Only Then (Single) (2018)
1.039
Hôm nay 10:04
33 Idol
BTS
3:42
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Pdogg; Supreme Boi; Hitman Bang; RM; Ali Tamposi; Roman Campolo; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) (2018)
33.013
Hôm nay 10:04
34 Boomerang
Wanna One
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Roydo; Wonderkid; BreadBeat; Shaun Kim; Album: 0+1=1 (I Promise You) (2018)
9.052
Hôm nay 10:02
35 Bboom Bboom
Momoland
3:28
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Great! (EP) (2018)
40.712
Hôm nay 10:01
36 Goodbye Road
iKON
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
B.I; Bobby; Future Bounce; Bekuh Boom; Album: New Kids: The Final (EP) (2018)
6.098
Hôm nay 10:01
37 You
MeloMance
4:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Two Yoo Project – Sugar Man 2 Part.2 (Single) (2018)
268
Hôm nay 10:01
38 Instagram
Dean
4:15
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Deanfluenza; 2xxx!; Reone; Miso; Chekparren; Jusen; Album: Instagram (Single) (2017)
5.579
Hôm nay 10:01
39 Roller Coaster
Chung Ha
3:32
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Offset (2018)
5.602
Hôm nay 10:00
40 Yes Or Yes
Twice
3:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Yes Or Yes (EP) (2018)
9.493
Hôm nay 09:59